JUDOKA PÕHIVÄÄRTUSED

 

AUSTUS
Austa oma õpetajat, kaasõpilasi-judokaid ja iseennast. Austuse lahutamatud osad on kõik ülejäänud judo väärtused.

JULGUS
Saavuta kontroll enda isiklike kartuste üle. Isegi kui sa kardad, siis suudad sa viia alustatu lõpule.

TAGASIHOIDLIKKUS
Judoka on võites vaoshoitult väärikas ja kaotades tänulik õppetunni eest vastasele.

AU
Judoka teab judo reegleid ja käitub alati väärikalt.

AUSUS
Ole aus iseenda ja teiste vastu.

KANNATLIKKUS JA JÄRJEPIDAVUS
Ole kannatlik judot õppides ja ära jäta alustatut pooleli.

VIISAKUS
Judo trenn algab kummardusega SENSEI’le (õpetajale) ja teistele õpilastele.

SÕPRUS
Judo õpetab olema abiks teistele õpilastele, arvestama nendega. Hea UKE (judoka kellega sooritatakse tehnika) on parim sõber õppimaks judot.

ENESEKONTROLL
Judos pead sa ennast alati kontrollima ja jälgima. Kuidas ma reageerin erinevates olukordades?