JUDOKA PÕHIVÄÄRTUSED

 

JULGUS
Tee seda, mis õige!

AUSTUS
Austa endast vanemaid, sõpru, treenerit ja vastast tatamil!

TAGASIHOIDLIKKUS
Räägi endast uhkuseta!

SIIRUS
Ole alati aus!

SÕPRUS
Hoia oma sõpru, sest see on kõige puhtam ja tugevam inimestevaheline tunne!

AU
Ole truu oma sõnadele!

VIISAKUS
Jää alati lugupidavaks!

ENESEKONTROLL
Tea, kuidas talitseda viha!